top of page

-ניהול סיכונים
יעוץ במט"ח,ריביות 
וסחורות

.כל הצדדים של המטבע

iStock_000009239991XSmall-277x300.jpg

העולם הפיננסי הפך לעולם גלובאלי. 

מנהלי תיקים מתמודדים עם בעיות של ניהול סיכונים, מטבעות,ריביות וסחורות.

ניהול הנכסים הנזילים שנצברו הינם מליבת העסקים מהווה נדבך חשוב הדורש ידע מקצועי ומעקב שוטף, בקרה ודיווח.

אנו מייעצים ועובדים בשיטוף עם הנהלת החברה/ הדירקטוריון בניהול כספי החברה.
מרווחים שוקי ההון מתווה ניהול סיכונים אסטרטגי מותאם לכל לקוח.
המתווה לוקח בחשבון את מטבע המדידה ומרכז חייו של הלקוח .

bottom of page