top of page
architecture-bay-bridge-356830.jpg
ריבית 21.10.20.jpg
אגח 11.5.20.png
נפט 21.4.20.jpg
נגיד בנק ישראל 7.4.20.jpg

נדרשת ריבית שלילית
לחץ כאן

המסחר באגח הנפקת
החשכ"ל 
לחץ כאן 

הברבור  (הזהב) השחור
לחץ כאן 

ההפתעות שצפויים לומר בנק ישראל בחודש האחרון
לחץ כאן

החשב הכללי.jpg

הנפקת החשב הכללי לעוצר
לחץ כאן

כתבה 18.3.20.png

הדולר כמעט ב-4 שקלים: "נוצר
כדור שלג שדוחף אותו למעלה
"The marker" מתוך ה

נגיד בנק ישראל 16.3.20.jfif

המחסור במט"ח והשפעתו על הריבית
לחץ כאן

מטח 2020.jpg
מסיבת עיתונאים.jpg

התערבות בנק ישראל בשוק המט"ח
לחץ כאן

תדרוך עיתונאים על המדיניות המוניטרית
לחץ כאן

מטח.png

יתרות המט"ח של בנק ישראל בסוף 2019
לחץ כאן

bottom of page