top of page
architecture-bay-bridge-356830.jpg
דולר 2019.jpg
פיחות בשקל
לחץ כאן
סקירה2.jpg
ניהול סיכונים מרווחים.jpg
לונדון.jpg
דולרים מרווחים.jpg
סקירת שוק ותחזית 2019
לחץ כאן
מאמר על ניהול סיכונים, השקעות במט"ח, סחורות ושערי ריבית
לחץ כאן
מצגת על הכלכלה הבריטית, הלירה והשקל
לחץ כאן
 כתבה שלנו שהתפרסמה באתר ביזפורטל בנושא יעד האינפלציה והקשר לשוק המט"ח
לחץ כאן
bottom of page