top of page

ניהול השקעות

portfolio manager.jpg

מרווחים שוקי הון בע"מ היינה - בית השקעות – חברה  לניהול תיקים המורשית על ידי רשות ניירות ערך בישראל – מספר רישיון  566.

החברה מנהלת את כספי הלקוח בחשבון הלקוח ,לאחר בדיקת צרכי הלקוח והסיכון שהלקוח יכול ומוכן לקחת.

מרווחים שוקי הון  תחרותית מאוד בעמלות הבנקים כדי להשיג  יעילות כלכלית.

יחד עם זאת האסטרטגיה בה בנויים התיקים הינה הגורם העיקרי להשגת התשואה העודפת על השוק.

bottom of page