top of page

 חשבון גמל עצמאי

ira pic.jpg

אם אתה רוצה לנהל את קרן ההשתלמות ואת קופת הגמל שלך, אתה יכול לנהל את זה באמצעות חשבון פרישה פרטי IRA.

מהו IRA?

בינואר 2010 אישר משרד האוצר הפעלת קופת גמל אישית

( IRA-Individual Retirement account), אשר מאפשר ניהול אישי של קרן השתלמות וקופת גמל במעמד עצמאי.

IRA הינו מוצר חדשני ומקדם שמאפשר לך לראשונה לקחת את השליטה לידייך בכל הקשור לניהול חסכונותיך לטווח ארוך

( קופת גמל וקרן השתלמות).

הינך האחראי לקבלת החלטות השקעה ביחס לניהול כספיך, בדומה לנעשה בארה"ב ובאירופה שם IRA הינה הדרך המקובלת לניהול כספי החיסכון.

bottom of page