top of page

ייעוץ בנקאי

banking and financy.jpg

ענף הבנקאות רווחי מאוד, הדוחות הכספיים של הבנקים יתמכו בעובדה זו  היחס בין הבנק ללקוח הוא משחק סכום אפס.

ככל שהלקוח משלם יותר, הבנק רווחי יותר.
 מרווחים שוקי הון מנהלת מו"מ עם הבנקים להפחתת עלויות הבנקים ולהרחבת קווי האשראי.

bottom of page